Ogłoszenia, komunikaty

DZ.26.3.2018.PŁ
Data publikacji 14.09.2018

Zaproszenie do złożenia w ZUK oferty na zaprojektowanie, dostawę i montaż miejskich obiektów małej architektury tj.: ławek, koszy na śmici, leżaków, stojaków rowerowych dla zagospodarowania do celów rekreacyjnych terenu przy zbiorniku wodnym zlokalizowanym w dzielnicy Godów

Oferty należy złożyć do dnia 28.09.2018 do godz. 15.00, osobiście, przez posłańca lub pocztą na adres Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom

Załączniki

Data publikacji 14.09.2018

Rejestr zmian
Autor : Robert Rutkowski

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 133 wizyt