Ogłoszenia, komunikaty

EZD.1485023.2018/Gd
Data publikacji 12.09.2018

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia pkt granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 99/2, 353/1

W załączeniu zawiadomienia:

1. Kiraga Krystyna - nie żyje.

2. Wielicka Marianna - nie żyje.

Załączniki

Data publikacji 12.09.2018

Rejestr zmian
Autor : inż. Grzegorz Cisowski

Osoba publikująca: Rafał Szczepański
Wydział Geodezji

Statystyka strony: 98 wizyt