Ogłoszenia, komunikaty

ArII.6743.476.2018.AB
Data publikacji 05.09.2018

Zgłoszenie z dnia 29.08.2018r. budowa sieci wodociagowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej w Radomiu działki nr ewid. 1, 82/1, 82/2, 83/2, 83/3, 83/1, 83/5

Przyjęto dnia 22.10. 2018r. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Data publikacji 05.09.2018

Data modyfikacji 24.10.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 126 wizyt