Ogłoszenia, komunikaty

EZD 133372/18
Data publikacji 10.08.2018

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia pkt granicznych nieruchomości położonej w Radomiu przy ul.Heleny Derkacz 4, oznaczonej jako działka nr 53/5, ark.158, obr.0150 Janiszpol

W załączeniu:
Zawiadomienie o wyznaczeniu pkt granicznych adresowane do właścicieli działki sąsiedniej nr 53/4:
- spadkobiercy DERKACZ IRENY
- spadkobiercy DERKACZ JANA
- KLIMEK ELŻBIETA KRYSTYNA (brak aktualnych danych adresowych)

Załączniki

Data publikacji 10.08.2018

Rejestr zmian
Autor : Mazur Zdzisława

Osoba publikująca: Rafał Szczepański
Wydział Geodezji

Statystyka strony: 169 wizyt