Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6743.413.2018.KP
Data publikacji 07.08.2018

Zgłoszenie z dnia 31.07.2018 Wodociągów Miejskich w Radomiu 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 - budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 248/28, 250/38, 257/15, 243/27, 247/3, 249/12, 255/8, 71 (obr. 0070, ark. 74)w Radomiu.

Data publikacji 07.08.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 125 wizyt