Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6743.405.2018.KP
Data publikacji 07.08.2018

Zgłoszenie z dnia 24.07.2018Gminy Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30 - rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Maratońskiej 3 na działkach nr ewid. 68/67, 68/69, 68/71 (obr. 0080, ark. 69) w Radomiu.

Data publikacji 07.08.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 86 wizyt