Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6743.282.2018.KP
Data publikacji 07.08.2018

Zgłoszenie z dnia 07.06.2018 Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 5/2, 5/15, 6/8, 6/10 (obr. 0150, ark. 160) w Radomiu

Sprzeciw

Data publikacji 07.08.2018

Data modyfikacji 29.08.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 106 wizyt