Ogłoszenia, komunikaty

ARI.6743.342.2018.KP
Data publikacji 12.07.2018

Zgłoszenie z dnia 09.07.2018 Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 - budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 29, 32/8, 33/12, 111/1 (obr. 0060, ark. 47) w Radomiu.

Data publikacji 12.07.2018

Data modyfikacji 12.07.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 159 wizyt