Ogłoszenia, komunikaty

ArII.6730.428.2018.KR
Data publikacji 06.07.2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Jakuba Miłosza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JMTECHNIK w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową, drogami wewnętrznymi i parkingiem na działkach nr ewid. 76, 77, 78, 79, 80, 83 i części działki nr ewid. 75 w granicach ABCDEFA (obręb 0020-Gołebiów, ark. 8) w Radomiu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Jakuba Miłosza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JMTECHNIK w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową, drogami wewnętrznymi i parkingiem na działkach nr ewid. 76, 77, 78, 79, 80, 83 i części działki nr ewid. 75 w granicach ABCDEFA (obręb 0020-Gołebiów, ark. 8) w Radomiu

Data publikacji 06.07.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 122 wizyt