Ogłoszenia, komunikaty

ARII.6743.326.2018.AB
Data publikacji 02.07.2018

Zgłoszenie z dnia 29.06.2018 Wodociągów Miejskich w Radomiu 26-600 Radom, ul. Filtrowa - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 166/1, 165, 215, 216 (obr. 0220, ark. 186) oraz na dz. nr ewid. 1/2 (obr. 0220, ark. 187) przy ul. Klwateckiej w Radomiu.

Data publikacji 02.07.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 94 wizyt