Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6730.394.2018.AS
Data publikacji 02.07.2018

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 15.06.2018 r. w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu zostało wszczęte na wniosek Pana Krzysztofa Tarki postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inw. polegającej na budowie parkingu z przeznaczeniem na plac manewrowy na części dz. nr 32/2 (obr. 0080, ark. 107) przy ul. Gospodarczej w Radomiu

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 15.06.2018 r. w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu zostało wszczęte na wniosek Pana Krzysztofa Tarki postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inw. polegającej na budowie parkingu z przeznaczeniem na plac manewrowy na części dz. nr 32/2 (obr. 0080, ark. 107) przy ul. Gospodarczej w Radomiu

Data publikacji 02.07.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 114 wizyt