Ogłoszenia, komunikaty

AR
Data publikacji 20.06.2018

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które z dniem 01.01.2018r. zgodnie z art. 546 ustawy z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne / Dz.U. z 2017 poz. 1566 z późn. zm. / wygasły:

Załączniki

Data publikacji 20.06.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 251 wizyt