Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6730.571.2017.MW
Data publikacji 30.05.2018

Obwieszczenie o ustaleniu nowego terminu dla ustalenia warunków zabudowy dla budynku usługowo- handlowo- mieszkalnego i miejsc postojowych na działce nr ewid. 6 przy ul. Słowackiego 6 w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 30.05.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 143 wizyt