Ogłoszenia, komunikaty

Ar II.6740.2.291.2018.UM
Data publikacji 17.05.2018

Obwieszczenie nr 26/2028 o wydanej dec. Nr 260/2018 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej „Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Radomiu” w ramach zadania pod nazwą „OBSŁUGA TERENÓW RADOMSKIEGO CENTRUM SPORTU”.

Data publikacji 17.05.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 166 wizyt