Ogłoszenia, komunikaty

ARII.6743.212.2018.AB
Data publikacji 11.05.2018

Zgłoszenie z dnia 09.05.2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie 02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4a

Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia DN63 mm PE na działkach nr 2/3, 48/3, 66/1, 128 z przyłączami DN 25 mm PE do budynków na działkach nr 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 67/1, 416, 417, 418, 421, 65/1, 51, 2/25, 2/24, przełączeniem istniejących przyłączy do budynków na działce nr 65/2, 47/7, przełączeniem gazociągu DN 40 mm PE (p.C, p.D.), przebudową i przełączeniem odcinka gazociągu DN 40 mm PE (E-F)

NIE WNIESIONO SPRZECIWU

Data publikacji 11.05.2018

Data modyfikacji 01.06.2018
Rejestr zmian
Autor : Anna Bujak

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 206 wizyt