Ogłoszenia, komunikaty

ARII.6743.192.2018.KM
Data publikacji 02.05.2018

Zgłoszenie z dnia 30.04.2018r. Pana Apolinarego Smagowskiego – budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz przełożeniem odcinka wodociągu na dz. nr 3, 55, 61, 60, 59, 56 (obr. 0010 - Kaptur, ark. 22) przy ul. Myśliwskiej

nie wniesiono sprzeciwu

Data publikacji 02.05.2018

Data modyfikacji 16.05.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 117 wizyt