Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6740.1.1218.2017.JP
Data publikacji 27.03.2018

Zawiadomienie o wydanej decyzji nr 133/2018 z dnia 23.03.2018 r. umarzającej postępowanie administracyjne z wniosku ROSA POŁUDNIE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gazowej 5 m. 7, 26-600 Radom w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 334/2011 z dnia 06.05.2011 r. bud. mieszkalnego wielorodzinnego z cz. usługową w parterze i garażami podziemnymi, dwóch bud. mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, miejsc postojowych wraz z drogami wew. na dz. nr 96/1, 96/2, 96/3, 96/4 (obr.008, ark. 114)

Zawiadamia się, że w dniu 23.03.2018 r. wydana została decyzja nr 133/2018 umarzająca postępowanie administracyjne z wniosku ROSA POŁUDNIE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gazowej 5 m. 7, 26-600 Radom w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 334/2011 z dnia 06.05.2011 r. budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze i garażami podziemnymi, dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, miejsc postojowych wraz z drogami wewnętrznymi na działkach nr 96/1, 96/2, 96/3 i 96/4 (obr. 0080, ark 114) położonych w Radomiu.

Data publikacji 27.03.2018

Data modyfikacji 27.03.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 334 wizyt