Ogłoszenia, komunikaty

ArII.6743.67.2018.KM
Data publikacji 02.03.2018

Zgłoszenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dn. 28.02.2018r. - budowa wodociągu na dz. nr ewid. 170/10, 170/12 (Obreb: 0020, ark. 10), nr ewid. 73, 74/1, 78 (Obręb: 0040, ark. 35) przy ul. 11-Listopada w Radomiu

Zgłoszenie przyjęto.

Data publikacji 02.03.2018

Data modyfikacji 09.03.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 249 wizyt