Ogłoszenia, komunikaty

ARII.6743.56.2018.KM
Data publikacji 26.02.2018

Zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. z dn. 23.02.2018r. – budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV do zasialnia budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka na dz. nr ewid. 216/3, 216/62, 216/112 (obręb: 0020, arkusz: 10) oraz na dz. nr ewid. 105/4, 106/3, 106/5, 115/4, 221/3, 273/1, 273/2 (obręb: 0020, arkusz: 11) przy ul. Michałowskiej w Radomiu

nie wniesiono sprzeciwu

Data publikacji 26.02.2018

Data modyfikacji 19.03.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 246 wizyt