Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6740.1.1218.2017.JP
Data publikacji 12.02.2018

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 22 stycznia 2018 r. w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu zostało wszczęte na wniosek ROSA POŁUDNIE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gazowej 5 m. 7, 26-600 Radom postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 334/2011 z dnia 06.05.2011 r.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 22 stycznia 2018 r. w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu zostało wszczęte na wniosek ROSA POŁUDNIE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gazowej 5 m. 7, 26-600 Radom postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 334/2011 z dnia 06.05.2011 r. budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze i garażami podziemnymi, dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, miejsc postojowych wraz z drogami wewnętrznymi na działkach nr 96/1, 96/2, 96/3 i 96/4 (obr. 0080, ark 114) położonych w Radomiu.

Data publikacji 12.02.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 347 wizyt