Ogłoszenia, komunikaty

Data publikacji 31.01.2018

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia/wznowienia/przyjęcia/ustalenia pkt granicznych /granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr. 90,91, ark. 2, obręb.0020-GOŁĘBIÓW

W załączeniu:

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych adresowane do:

1. Właściciel nieustalony - właścicel działki ewidencyjnej nr 90, ark.2, obręb 0020 - Gołębiów (brak KW)

2.Wniosek o zamieszczenie na BiP.

Załączniki

Data publikacji 31.01.2018

Rejestr zmian
Autor : mgr inż Mirosława Wilczyńska

Osoba publikująca: Rafał Szczepański
Wydział Geodezji

Statystyka strony: 290 wizyt