Ogłoszenia, komunikaty

Data publikacji 26.01.2018

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości w obrębie 0250 Krzewień

Na podstawie ustawy „o transporcie kolejowym” z 28 marca 2003r. (Dz. U .Nr 86 z 2003r. poz. 789 z późniejszymi zmianami) oraz § 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów „w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości” /Dz. U. Nr 268z 2004r. poz. 2663/ w związku z rozbudową drogi kolejowej Radom - Warszawa

uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 19 lutego 2018r. o  godz. patrz wykaz poniżej

przystąpię do przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:     patrz wykaz poniżej

położona w obrębie 0250  Krzewień  w związku z jej podziałem/z podziałem działki sąsiedniej. Przyjęcie granic nieruchomości zostanie poprzedzone ustaleniem/wyznaczeniem granic.

Uprzejmie proszę o stawienie się /w charakterze strony/ na gruncie w w/wym. terminie jako właściciela /współwłaściciela/ ww. działki a jednocześnie osoby zainteresowanej.

 

POUCZENIE

 

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. Nieusprawiedliwione nie wzięcie udziału  nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W interesie Pani/Pana jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

Osoby biorące udział w czynnościach  przyjęcia przebiegu granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

 

Osoba do kontaktu Jan Fudali telefon - 602 538 611

 

Wykaz zawiadamianych władających działkami:

-Zych Janina, działka nr 77 na ark. 204, godz. 9.00

-Wojdat Kazimierz, działka nr 70 na ark. 204, godz. 9.10

-Wojdat Elżbieta, działka nr 70 na ark. 204, godz. 9.10

-Spadkobiercy Perkuszewskiego Feliksa, działka nr 66 na ark. 204, godz. 9.20

-Kołsut Janina, działka nr 66 na ark. 204, godz. 9.20

-Stanisławek Anna, działka nr 65 na ark. 204, godz. 9.25

-Zych Janina, działka nr 59 na ark. 204, godz. 9.40

-Właściciel nieustalony, działka nr 53 na ark. 204, godz. 9.50

-Bujak Józef, działka nr 53 na ark. 204, godz. 9.50

-Bujak Genowefa, działka nr 53 na ark. 204, godz. 9.50

-Właściciel nieustalony, działka nr 131 na ark. 204, godz. 9.40

-Właściciel nieustalony, działka nr 133/1 na ark. 204, godz. 9.50

-Dryja Adela, działka nr 67 na ark. 203, godz. 10.00

-Dryja Jan, działka nr 67 na ark. 203, godz. 10.00

-Kuchcik Anna, działka nr 67 na ark. 203, godz. 10.00

-Dryja Andrzej, działka nr 67 na ark. 203, godz. 10.00

-Pogodzińska Krystyna, działka nr 67 na ark. 203, godz. 10.00

-Spadkobiercy Perkuszewskiego Feliksa, działka nr 51 na ark. 203, godz. 10.10

-Kołsut Janina, działka nr 51 na ark. 203, godz. 10.10

-Stanisławek Anna, działka nr 50 na ark. 203, godz. 10.15

-Perkuszewski Józef, działka nr 49 na ark. 203, godz. 10.20

-Perkuszewski Maciej, działka nr 49 na ark. 203, godz. 10.20

-Szydło Małgorzata, działka nr 45 na ark. 203, godz. 10.30

-Starzyńska Bożena, działka nr 42 na ark. 203, godz. 10.40

-Szeląg Robert, działka nr 42 na ark. 203, godz. 10.40

-Szeląg Kazimierz, działka nr 42 na ark. 203, godz. 10.40

-Kraska Dorota, działka nr 42 na ark. 203, godz. 10.40

-Zych Janina, działka nr 40 na ark. 203, godz. 10.50

-Perkuszewski Jan, działka nr 39 na ark. 203, godz. 10.55

-Bujak Józef, działka nr 20 na ark. 203, godz. 11.05

-Bujak Genowefa, działka nr 20 na ark. 203, godz. 10.40

-Perkuszewski Feliks, działka nr 14 na ark. 203, godz. 12.00

-Kołsut Janina, działka nr 14 na ark. 203, godz. 12.00

-Małek Romuald, działka nr 11 na ark. 203, godz. 12.10

-Małek Jadwiga, działka nr 11 na ark. 203, godz. 12.10

-Małek Rafał, działka nr 11 na ark. 203, godz. 12.10

-Małek Tomasz, działka nr 11 na ark. 203, godz. 12.10

-Bujak Józef, działka nr 8 na ark. 203, godz. 12.20

-Bujak Genowefa, działka nr 8 na ark. 203, godz. 12.20

-Rusek Teresa, działka nr 6 na ark. 203, godz. 12.40

-Bujak Józef, działka nr 3 na ark. 203, godz. 12.50

-Bujak Genowefa, działka nr 3 na ark. 203, godz. 12.50

-Kapusta Ryszard, działka nr 1 na ark. 203, godz. 12.55

-Bujak Józef, działka nr 71 na ark. 203, godz. 13.15

-Bujak Genowefa, działka nr 71 na ark. 203, godz. 13.15

-Rusek Teresa, działka nr 74 na ark. 203, godz. 13.20

-Zych Janina, działka nr 76 na ark. 203, godz. 13.25

-Właściciel nieustalony, działka nr 80 na ark. 203, godz. 13.30

-Bujak Edmund, działka nr 80 na ark. 203, godz. 13.30

-Perkuszewski Feliks, działka nr 82 na ark. 203, godz. 13.35

-Kołsut Janina, działka nr 82 na ark. 203, godz. 13.35

-Bujak Marek, działka nr 83 na ark. 203, godz. 13.45

-Kolasa Barbara, działka nr 83 na ark. 203, godz. 13.45

-Bujak Józef, działka nr 88 na ark. 203, godz. 13.55

-Bujak Genowefa, działka nr 88 na ark. 203, godz. 13.55

-Rusek Teresa, działka nr 91 na ark. 203, godz. 14.00

-Właściciel nieustalony, działka nr 103 na ark. 203, godz. 14.10

-Bujak Edmund, działka nr 96 na ark. 203, godz. 14.15

Załączniki

Data publikacji 26.01.2018

Data modyfikacji 26.01.2018
Rejestr zmian
Autor : mgr inż Jan Fudali

Osoba publikująca: Rafał Szczepański
Wydział Geodezji

Statystyka strony: 269 wizyt