Ogłoszenia, komunikaty

Data publikacji 26.01.2018

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości w obrębie 0290 Nowa Wola Gołębiowska

Na podstawie ustawy „o transporcie kolejowym” z 28 marca 2003r. (Dz. U .Nr 86 z 2003r. poz. 789 z późniejszymi zmianami) oraz § 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów „w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości” /Dz. U. Nr 268z 2004r. poz. 2663/ w związku z rozbudową drogi kolejowej Radom - Warszawa

uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 16 lutego 2018r. o  godz. patrz wykaz poniżej

przystąpię do przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:     patrz wykaz poniżej

położona w obrębie 0290 Nowa Wola Gołębiowska  w związku z jej podziałem/z podziałem działki sąsiedniej. Przyjęcie granic nieruchomości zostanie poprzedzone ustaleniem/wyznaczeniem granic.

Uprzejmie proszę o stawienie się /w charakterze strony/ na gruncie w w/wym. terminie jako właściciela /współwłaściciela/ ww. działki a jednocześnie osoby zainteresowanej.

 

POUCZENIE

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. Nieusprawiedliwione nie wzięcie udziału  nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W interesie Pani/Pana jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

Osoby biorące udział w czynnościach  przyjęcia przebiegu granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

 

Osoba do kontaktu Jan Fudali telefon - 602 538 611

 

Wykaz zawiadamianych władających działkami:

Wieczorek Tomasz, działka nr 2 na ark. 220, godz. 10.15

Waśniewska Regina, działka nr 3 na ark. 220, godz. 10.15

Majewska Krystyna, działki nr 4, 15 na ark. 220, godz. 10.15

Majewski Krzysztof, działki nr 4, 15 na ark. 220, godz. 10.15

Majewski Wojciech, działki nr 4, 15 na ark. 220, godz. 10.15

Majewski Mariusz, działki nr 4, 15 na ark. 220, godz. 10.15

Majewska Katarzyna, działki nr 4, 15 na ark. 220, godz. 10.15

Majewska Magdalena, działki nr 4, 15 na ark. 220, godz. 10.15

Bujak Beata, działka nr 48 na ark. 215, godz. 10.15

Prażmowski Roman, działka nr 2 na ark. 215, godz. 10.15

Majewska Krystyna, działka nr 3 na ark. 215, godz. 10.15

Majewski Krzysztof, działka nr 3 na ark. 215, godz. 10.15

Majewski Wojciech, działka nr 3 na ark. 215, godz. 10.15

Majewski Mariusz, działka nr 3 na ark. 215, godz. 10.15

Majewska Katarzyna, działka nr 3 na ark. 215, godz. 10.15

Majewska Magdalena, działka nr 3 na ark. 215, godz. 10.15

Hernik Sławomir, działka nr 1 na ark. 215, godz. 10.15

Hernik Jolanta, działka nr 1 na ark. 215, godz. 10.15

Nieustalony właściciel, działka nr 48 na ark. 212, godz. 11.15

Spadkobiercy Perkuszewskiej Marianny, działka nr 48 na ark. 212, godz.11.15

Pudzianowska Janina, działka nr 45 na ark. 212, godz.11.20

Nieustalony właściciel, działka nr 41 na ark. 212, godz.11.30

Płatos Adam, działka nr 41 na ark. 212, godz.11.30

Bujak Józef, działka nr 40 na ark. 212, godz.11.35

Nieustalony właściciel, działka nr 38 na ark. 212, godz.11.40

Płatos Piotr, działka nr 38 na ark. 212, godz.11.40

Kacak Stanisław, działka nr 36 na ark. 212, godz.11.45

Kacak Tadeusz, działka nr 36 na ark. 212, godz.11.45

Spadkobiercy Zatorskiej Zofii, działka nr 35 na ark. 212, godz.11.50

Zatorska Janina, działka nr 35 na ark. 212, godz.11.50

Jaworski Roman, działka nr 34 na ark. 212, godz.11.50

Jaworska Barbara, działka nr 34 na ark. 212, godz.11.50

Mosionek Józef, działka nr 34 na ark. 212, godz.11.50

Trybulska Wiesława, działka nr 33 na ark. 212, godz.11.55

Karpeta Halina, działka nr 3, na ark. 213, godz. 12.00

Kapusta Leokadia,  działka nr 8, na ark. 213, godz. 12.10

Gajek Bogusława, działka nr 8, na ark. 213, godz. 12.10

Kacak Władysław, działka nr 8, na ark. 213, godz. 12.10

Szydło Henryk, działka nr 12, na ark. 213, godz. 12.20

Musiał Jerzy, działka nr 13, na ark. 213, godz. 12.25

Musiał Elżbieta, działka nr 13, na ark. 213, godz. 12.25

Załączniki

Data publikacji 26.01.2018

Rejestr zmian
Autor : mgr inż Jan Fudali

Osoba publikująca: Rafał Szczepański
Wydział Geodezji

Statystyka strony: 268 wizyt