Ogłoszenia, komunikaty

Data publikacji 26.01.2018

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości w obrębie 0300 Stara Wola Gołębiowska

Na podstawie ustawy „o transporcie kolejowym” z 28 marca 2003r. (Dz. U .Nr 86 z 2003r. poz. 789 z późniejszymi zmianami) oraz § 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów „w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości” /Dz. U. Nr 268z 2004r. poz. 2663/ w związku z rozbudową drogi kolejowej Radom - Warszawa

uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 16 lutego 2018r. o  godz. patrz wykaz poniżej

przystąpię do przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:     patrz wykaz poniżej

położona w obrębie 0300 Stara Wola Gołębiowska  w związku z jej podziałem/z podziałem działki sąsiedniej. Przyjęcie granic nieruchomości zostanie poprzedzone ustaleniem/wyznaczeniem granic.

Uprzejmie proszę o stawienie się /w charakterze strony/ na gruncie w w/wym. terminie jako właściciela /współwłaściciela/ ww. działki a jednocześnie osoby zainteresowanej.

                                                                                                       

POUCZENIE

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. Nieusprawiedliwione nie wzięcie udziału  nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W interesie Pani/Pana jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

Osoby biorące udział w czynnościach  przyjęcia przebiegu granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

 

Osoba do kontaktu Jan Fudali telefon - 602 538 611

 

Wykaz zawiadamianych władających działkami:

Osóbka Justyna, działka nr 63 na ark. 226, godz. 9.00

Skarb Państwa, działka nr 164 na ark. 226, godz. 9.20

Wasilewska Zofia, działka nr 46 na ark. 226, godz. 9.45

Walczak Jadwiga, działka nr 47 na ark. 226, godz. 9.45

Wałęga Katarzyna, działka nr 30 na ark. 226, godz. 9.45

Skarb Państwa, działka nr 18, 19 na ark. 223, godz. 9.45

Dryja Wacław, Dryja Halina, działka nr 11/1 na ark. 223, godz. 10.00

Skarb Państwa, działki nr 21, 22 na ark. 223, godz. 10.00

Załączniki

Data publikacji 26.01.2018

Rejestr zmian
Autor : mgr inż Jan Fudali

Osoba publikująca: Rafał Szczepański
Wydział Geodezji

Statystyka strony: 222 wizyt