Ogłoszenia, komunikaty

Data publikacji 26.01.2018

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości w obrębie 0020 Gołębiów

Na podstawie ustawy „o transporcie kolejowym” z 28 marca 2003r. (Dz. U .Nr 86 z 2003r. poz. 789 z późniejszymi zmianami) oraz § 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów „w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości” /Dz. U. Nr 268z 2004r. poz. 2663/ w związku z rozbudową drogi kolejowej Radom - Warszawa

uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2018r. o  godz. patrz wykaz poniżej

przystąpię do przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:     patrz wykaz poniżej

położona w obrębie 0020 Gołębiów  w związku z jej podziałem/z podziałem działki sąsiedniej. Przyjęcie granic nieruchomości zostanie poprzedzone ustaleniem/wyznaczeniem granic.

Uprzejmie proszę o stawienie się /w charakterze strony/ na gruncie w w/wym. terminie jako właściciela /współwłaściciela/ ww. działki a jednocześnie osoby zainteresowanej.

 

POUCZENIE

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. Nieusprawiedliwione nie wzięcie udziału  nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W interesie Pani/Pana jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

Osoby biorące udział w czynnościach  przyjęcia przebiegu granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

 

Osoba do kontaktu Jan Fudali telefon - 602 538 611

 

Wykaz zawiadamianych władających działkami:

-Właściciel nieustalony, działka nr 150 na ark. 10, godz. 13.15

-Pietrzykowska Michalina, działka nr 150 na ark. 10, godz. 13.15

-Właściciel nieustalony, działka nr 147 na ark. 10, godz. 13.20

-Molenda Franciszek, działka nr 147 na ark. 10, godz. 13.20

-Molenda Sebastian, działka nr 147 na ark. 10, godz. 13.20

-Kapusta Sebastian, działka nr 128/1 na ark. 10, godz. 13.30

-Dobosz Mariusz, działka nr 128/1 na ark. 10, godz. 13.30

-Mizera Stefan, działka nr 8 na ark. 8, godz. 13.50

-Głogowska Helena, działka nr 6 na ark. 8, godz. 13.50

-Mizera Stefan, , działka nr 6 na ark. 8, godz. 13.50

-Motyka Ryszard, , działka nr 6 na ark. 8, godz. 13.50

-Głogowski Paweł, , działka nr 6 na ark. 8, godz. 13.50

-Orlicka Lucyna, , działka nr 6 na ark. 8, godz. 13.50

-Pronobis Iwona. , działka nr 6 na ark. 8, godz. 13.50

Załączniki

Data publikacji 26.01.2018

Rejestr zmian
Autor : mgr inż Jan Fudali

Osoba publikująca: Rafał Szczepański
Wydział Geodezji

Statystyka strony: 280 wizyt