Ogłoszenia, komunikaty

Data publikacji 26.01.2018

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości w obrębie 0030 Dzierzków, 0032 Dzierzków 2

Na podstawie ustawy „o transporcie kolejowym” z 28 marca 2003r. (Dz. U .Nr 86 z 2003r. poz. 789 z późniejszymi zmianami) oraz § 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów „w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości” /Dz. U. Nr 268z 2004r. poz. 2663/ w związku z rozbudową drogi kolejowej Radom - Warszawa

uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2018r. o  godz. patrz wykaz poniżej

przystąpię do przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:     patrz wykaz poniżej

położona w obrębie 0030 Dzierzków, 0032 Dzierzków 2  w związku z jej podziałem/z podziałem działki sąsiedniej. Przyjęcie granic nieruchomości zostanie poprzedzone ustaleniem/wyznaczeniem granic.

Uprzejmie proszę o stawienie się /w charakterze strony/ na gruncie w w/wym. terminie jako właściciela /współwłaściciela/ ww. działki a jednocześnie osoby zainteresowanej.

 

POUCZENIE

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. Nieusprawiedliwione nie wzięcie udziału  nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W interesie Pani/Pana jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

Osoby biorące udział w czynnościach  przyjęcia przebiegu granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

 

Osoba do kontaktu Jan Fudali telefon - 602 538 611

 

Wykaz zawiadamianych władających działkami:

-Właściciel nieustalony, działki: 5/1, 5/5 na ark. 45, godz. 14.30

-Tuszyński Kazimierz, działki: 5/1, 5/5 na ark. 45, godz. 14.30

-Tuszyński Stanisław, działki: 5/1, 5/5 na ark. 45, godz. 14.30

-Landerska Maria, działki: 5/1, 5/5 na ark. 45, godz. 14.30

-Tuszyńska Marianna, działki: 5/1, 5/5 na ark. 45, godz. 14.30

-Tuszyński Jan, działki: 5/1, 5/5 na ark. 45, godz. 14.30

-Witek Janina, działki: 5/1, 5/5 na ark. 45, godz. 14.30

-Piskorek Danuta, działka nr 132 na ark. 44, godz. 14.45

-Skałbania Urszula, działka nr 126/4 na ark. 44, godz. 14.55

-Ziembicka Halina, działka nr 126/3 na ark. 44, godz. 14.50

-Wulczyński Paweł, działka nr 117 na ark. 44, godz. 15.00

-Kołtun Elżbieta, działka nr 117 na ark. 44, godz. 15.00

-Starzyńska Jadwiga, działka nr 117 na ark. 44, godz. 15.00

-Starzyńska Stefania, działka nr 117 na ark. 44, godz. 15.00

-Starzyński Adam, działka nr 117 na ark. 44, godz. 15.00

-Łozińska Małgorzata, działka nr 117 na ark. 44, godz. 15.00

-Starzyński Mirosław, działka nr 117 na ark. 44, godz. 15.00

-Starzyński Sławomir, działka nr 117 na ark. 44, godz. 15.00

-Trzcińska Wanda, działka nr 123 na ark. 44, godz. 15.10

Pawłowska Elżbieta, działka nr 123 na ark. 44, godz. 15.10

Trzcińska Teresa, działka nr 123 na ark. 44, godz. 15.10

Zbyszyńska Agnieszka, działka nr 123 na ark. 44, godz. 15.10

Trzciński Dariusz, działka nr 123 na ark. 44, godz. 15.10

Załączniki

Data publikacji 26.01.2018

Rejestr zmian
Autor : mgr inż Jan Fudali

Osoba publikująca: Rafał Szczepański
Wydział Geodezji

Statystyka strony: 165 wizyt