Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6730.571.2017.MW
Data publikacji 04.01.2018

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu ustalenia warunków zabudowy dla budynku usługowo- handlowo- mieszkalnego i miejsc postojowych na działce nr ewid. 6 (obręb 0091- Śródmieście 2, ark. 87) przy ul. Słowackiego 6 w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 04.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 262 wizyt