Ogłoszenia, komunikaty

ARI.6743.652.2017.KP
Data publikacji 27.12.2017

Zgłoszenie Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. z dnia 21.12.2017r. - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zgodnej w Radomiiu na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Piwnej (dz. nr ew. 136, 137, 139/6)

Data publikacji 27.12.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 217 wizyt