Ogłoszenia, komunikaty

WI-R.7820.1.2.2017.AW
Data publikacji 13.12.2017

Decyzja Nr 183/R/2017 z dnia 7 grudnia 2017r. Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od węzła drogowego nad torami PKP do ul. Kozienickiej wraz z rondem” w ramach zadania: „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskieg

Załączniki

Data publikacji 13.12.2017

Data modyfikacji 13.12.2017
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 528 wizyt