Ogłoszenia, komunikaty

ARII.6743.632.2017.KM
Data publikacji 07.12.2017

Zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. z dn. 07.12.2017–budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia na działkach nr ewid. 4/3 (Obręb: 0040, ark. 31) oraz na działkach nr ewid. 160/5, 146, 147 (Obręb 0020, ark/ 18) w Radomiu.

Data publikacji 07.12.2017

Data modyfikacji 07.12.2017
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 250 wizyt