Ogłoszenia, komunikaty

Ar II.6743.615.2017.UM
Data publikacji 24.11.2017

Zgłoszenie P. Mirosława Kijaka z dn.22.11.2017–budowa wodociągu z przyłączem na dz. nr 54/18 i 54/26 (obr. 0220-Wólka Klwatecka, ark. 187) przy ul. Klwateckiej w Radomiu.

do dnia 14.12.2017 r. nie wniesiono sprzeciwu

Data publikacji 24.11.2017

Data modyfikacji 18.12.2017
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 191 wizyt