Ogłoszenia, komunikaty

EZD.184496.2017
Data publikacji 14.11.2017

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonej w Radomiu, przy ul.Płockiej 6 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 195, na arkuszu 66 w obrębie 0061 - Halinów

Załaczniki:

1. zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - Wlaściciel działki nr 196/2 - Oparcik Władysław

Data publikacji 14.11.2017

Rejestr zmian
Autor : mgr inż. Marcin Biernat

Osoba publikująca: Rafał Szczepański
Wydział Geodezji

Statystyka strony: 264 wizyt