Ogłoszenia, komunikaty

EZD.179368
Data publikacji 06.11.2017

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonej w Radomiu, przy ul.Płockiej 6 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 195, na arkuszu 66 w obrębie 0061 - Halinów

Załączniki: 1. Wniosek o zamieszczenie na BiP. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - Współwłaściciel działki nr 194/1 - Gawor Jerzy Stanisław

Data publikacji 06.11.2017

Rejestr zmian
Autor : mgr inż. Marcin Biernat

Osoba publikująca: Rafał Szczepański
Wydział Geodezji

Statystyka strony: 291 wizyt