Ogłoszenia, komunikaty

Ar II.6743.553.2017.UM
Data publikacji 19.10.2017

Zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z dn.17.10.2017 – budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na działkach o nr. ew. 48/89, 48/3, 66/1, 128, 487, 223/1, 531/7 położonych w Radomiu przy ul. Zwoleńskiej

do dnia 08.11.2017 nie wniesiono sprzeciwu

Data publikacji 19.10.2017

Data modyfikacji 13.11.2017
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 233 wizyt