Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6743.516.2017.KP
Data publikacji 05.10.2017

Zgłoszenie Pana Tomasza Siary z dnia 05.10.2017r. dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Radomiu (dz. nr 27/3, 115/1, 27/16, 33 obr. 0090, ark 91,93)

Data publikacji 05.10.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 183 wizyt