Ogłoszenia, komunikaty

EZD.138173.2017
Data publikacji 30.08.2017

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczania pkt granicznych nieruchomości, położonych w Radomiu przy ul. Traugutta 62, oznaczonych jako działki nr 55/3, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 57/1, 57/2, 58/3, 58/4, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65/2, 66, 49, 56/3, 67/3, 56/4, 52, 50, 46/2, 46/8, 46/6, 67/3, 74, 47, 33, 34, 35, 36/2, 36/1, ark.usz nr 85, obręb 0091 Śródmieście 2

W załączeniu: Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości, które zostaną poprzedzone ustaleniem przebiegu granic/wyznaczeniem punktów granicznych nieruchomości adresowane do współwłaścicieli działki nr 74: - współwłaściciel Iwaszkiewicz Halina, - współwłaściciel Maksalon Krystyna, - współwłaściciel Wykrota Piotr Bolesław, - współwłaściciel Schwartz Anna Maria, - współwłaściciel Schwartz Krystyna Zuzanna, - współwłaściciel Schwartz Maria Karolina

Załączniki

Data publikacji 30.08.2017

Rejestr zmian
Autor : mgr.inż Marcin Biernat

Osoba publikująca: Daniel Witkowski
Wydział Geodezji

Statystyka strony: 221 wizyt