Ogłoszenia, komunikaty

EZD.134234
Data publikacji 22.08.2017

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczania pkt granicznych i ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonej w Radomiu przy ul.Różanej 3, oznaczonej jako działka nr 164, arkusz 16, obręb 0040 Obozisko

W załączeniu: Zawiadomienia o wyznaczaniu punktów granicznych i ustalenia przebiegu granic adresowane do współwłaścicieli działki nr 164 (nieuregulowany stan prawny) oraz działek sąsiednich: - nr 165 (nieuregulowany stan prawny) - nr 151 (współwłaściciel nie żyje) - nr 193 (nieuregulowany stan prawny)

Załączniki

Data publikacji 22.08.2017

Rejestr zmian
Autor : mgr inż. Irena Belowska-Gruza

Osoba publikująca: Rafał Szczepański
Wydział Geodezji

Statystyka strony: 250 wizyt