Ogłoszenia, komunikaty

Gd.6620.366.2016.EZ2
Data publikacji 04.08.2017

Informacja odnośnie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Obręb 0041-Śródmieście 1

Załączniki

Data publikacji 04.08.2017

Rejestr zmian
Autor : inż. Ewa Zduńska

Osoba publikująca: Rafał Szczepański
Wydział Geodezji

Statystyka strony: 205 wizyt