Ogłoszenia, komunikaty

Ar.II.6743.415.2017.LR
Data publikacji 27.07.2017

Zgłoszenie Wodociągów Miejskich Sp. z o.o z dnia 25.07.2017 dot.budowy sieci kanalizacji sanitarnej, budowy przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 75 przy ul. Struga w Radomiu

Zgłoszenie przyjęto z dniem 16.08.2017 r.

Data publikacji 27.07.2017

Data modyfikacji 30.08.2017
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 220 wizyt