Ogłoszenia, komunikaty

Ar.II.6743.415.2017.LR
Data publikacji 27.07.2017

Zgłoszenie Wodociągów Miejskich Sp. z o.o z dnia 25.07.2017 dot.budowy sieci kanalizacji sanitarnej, budowy przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 75 przy ul. Struga w Radomiu

Data publikacji 27.07.2017

Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 51 wizyt