Ogłoszenia, komunikaty

EZD.114120.2017
Data publikacji 14.07.2017

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczania pkt granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Wjazdowej - ul. Gębarzewskiej

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczania pkt granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Wjazdowej - ul. Gębarzewskiej oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 

2/6, 3/5, 225, 226, 208/8, 85/6, 84, 76/1, 75/1, 242/1, 242/2, 242/3, 73/1, 72/2, 71/2, 71/1, 66, 67, 65, 64, 62/1, 62/5, 61, 60, 57, 209, 103/1, 101, 100/1, 99, 211/3, 139/1, 253 - Obręb 0080 Żakowice, Arkusza 106

Załączniki

Data publikacji 14.07.2017

Rejestr zmian
Autor : mgr inż. Jerzy Woźniak

Osoba publikująca: Rafał Szczepański
Wydział Geodezji

Statystyka strony: 184 wizyt