Ogłoszenia, komunikaty

Ar II.6740.2.446.2017.UM
Data publikacji 04.07.2017

Obwieszczenie nr 190/20127 o wszczętym postępowaniu o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – budowa drogi publicznej - ul. Gołębiowskiej na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Chodowicza w Radomiu z infrastrukturą techniczną

Data publikacji 04.07.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 167 wizyt