Ogłoszenia, komunikaty

Ar II.6743.320.2017.UM
Data publikacji 14.06.2017

Zgłoszenie Pani Marty Pakosz z dn.13.06.2017r. – budowa sieci wodociągowej i kan. sanitarnej na dz. nr 167/2 i 72/1 (obr. 0270, ark. 209) przy ul.Mlecznej w Radomiu.

nie wniesiono sprzeciwu

Data publikacji 14.06.2017

Data modyfikacji 05.07.2017
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 242 wizyt