Ogłoszenia, komunikaty

Ar II.6743.319.2017.UM
Data publikacji 14.06.2017

Zgłoszenie Wodociągów Miejskich w Radomiu z 09.06.2017– budowa i przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 9/19, 9/30, 9/40, 4/7 (obr. 0290, ark. 221) przy ul. Energetyków w Radomiu-zad. 10.1.2

nie wniesiono sprzeciwu

Data publikacji 14.06.2017

Data modyfikacji 30.06.2017
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 164 wizyt