Ogłoszenia, komunikaty

ArII.6743.235.2017.AB
Data publikacji 18.05.2017

Zgłoszenie P. Wiesławy Tomczyk i P. Waldemara Tomczyka z dn. 04.05.2017r. - rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 8 i 9/1 (obręb 0320, arkusz 231) położonych w Radomiu przy ul. Podkańskiego.

Nie wniesiono sprzeciwu

Data publikacji 18.05.2017

Data modyfikacji 26.05.2017
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Marcin Matysiak
Wydział Architektury

Statystyka strony: 220 wizyt