Ogłoszenia, komunikaty

ArII.6743.215.2017.ZS
Data publikacji 15.05.2017

Zgłoszenie Wodociagów Miejskich w Radomiu sp. z o.o. z dn. 27.04.2017r. - budowa i przebudowa sieci: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Parkowa, Śniadeckich w Radomiu, działki nr 189, 190, 191, 192, 97/1 (obręb 0040, arkusz 16) 45, 9/8, 11/2 (obręb 0040, arkusz 17) 28, 27/1, 25/6, 25/8, 25/9, 25/2 (obręb 0040, ark. 28 ) 1/1 (obręb 0040, ark. 31). .

Nie wniesiono sprzeciwu.

Data publikacji 15.05.2017

Data modyfikacji 29.05.2017
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Marcin Matysiak
Wydział Architektury

Statystyka strony: 176 wizyt