Ogłoszenia, komunikaty

Data publikacji 09.05.2017

Zarządzenie Nr 2198/2017 Prezydenta Miasta Radomia w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert Nr UZP/ZS/II/6/2017 na dofinansowanie wykonania zadań publicznych na 2017r. w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Załączniki

Data publikacji 09.05.2017

Rejestr zmian
Autor: Pan Radosław Witkowski - Prezydent Miasta

Osoba publikująca: Iwa Komór
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Statystyka strony: 211 wizyt