Ogłoszenia, komunikaty

Data publikacji 08.05.2017

Zarządzenie Nr 2192/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 maja 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert Nr UZP/ZS/II/4/2017 na dofinansowanie zadania publicznego na 2017r. w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załączniki

Data publikacji 08.05.2017

Rejestr zmian
Autor: Pan Radosław Witkowski - Prezydent Miasta

Osoba publikująca: Iwa Komór
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Statystyka strony: 195 wizyt