Ogłoszenia, komunikaty

Data publikacji 12.04.2017

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dofinansowanie wykonania zadania publicznego na 2017 rok w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Data publikacji 12.04.2017

Rejestr zmian
Autor : Pan Radosław Witkowski - Prezydent Miasta

Osoba publikująca: Iwa Komór
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Statystyka strony: 396 wizyt