Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6743.110.2017.TK
Data publikacji 20.03.2017

zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 154/49 przy ul. Źródłowej w Radomiu

Na wniosek strony wniosek wycofany i sprawę pozostawiono bez rozpoznania

Data publikacji 20.03.2017

Data modyfikacji 24.04.2017
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Teresa Krzemińska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 192 wizyt