Ogłoszenia, komunikaty

Ar.II.6743.56.2017.ZS
Data publikacji 16.02.2017

Zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. z siedz. w Lublinie - budowa kontenerowej stacji transformatorowej o pow. 10,32m, przyłączy kablowych na działkach nr 122/4, 122/3, 8/1, 8/2, (obręb 0110 Długojów, arkusz 148) przy ul. Słowackiego w Radomiu.

Nie wniesiono sprzeciwu.

Data publikacji 16.02.2017

Data modyfikacji 07.03.2017
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Marcin Matysiak
Wydział Architektury

Statystyka strony: 255 wizyt